За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №25 Производство на асфалтови смеси

Изтегли

 

Колко и какви видове асфалтосмесителни инсталации се използват в пътното строителство? Те осигуряват автоматичен контрол при подаването на каменните фракции, изсушаването и загряването на материала, добавянето на битум и минерално брашно, поддържането на необходимата температура за смесване на материалите, разтоварването на готовата продукция. Разгледани са основните части на асфалтосмесителните инсталации. Важно е да се знае, че доставянето на места в асфалтополагащата машина трябва да бъде плюс-минус 14 градуса от температурата на работната рецепта.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“