За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Еврокомисар, президент и премиер откриха Лот 2 на АМ “Тракия”

На 1 юли 2012 г. за движение бе открит лот 2 Стара Загора – Нова Загора (от км 210+100 до км 241+900) от автомагистрала „Тракия”. Лентата на новия участък, с дължина 31,8 км, бе прерязана от президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов, европейския комисар по регионалната политика Йоханес Хаан, министрите Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Томислав Дончев и председателя на СДС на „Трейс Груп Холд” АД проф. Николай Михайлов. Министърът на регионалното развтитие и благоустройството г-жа Павлова връчи на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров разрешението за ползване на отсечката.
Проектът „Доизграждане на АМ “Тракия” лот 2, 3 и 4” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 2 е Обединение ”Магистрала Трейс” ДЗЗД с водещ партньор “Трейс Груп Холд” АД и партньори “ПИ ЕС АЙ” АД, “СК-13 Пътстрой” АД, “Пътно строителство” АД – Добрич и “Виастройинженеринг” ООД. Стойността на договора е 137 868 000, 00 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” АД. Договорът е за 1 349 578,80 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект” ЕООД, чийто договор е 112 800,00 лв. с ДДС.

Пътен възел „Стара Загора”, на който се проведе церемонията за откриване на лот 2, бе пуснат в експлоатация 8 месеца предсрочно – на 14 октомври 2011 г. Съоръжението на км 201+550 от АМ „Тракия” по схемата „пълна детелина” позволява безконфликтното пресичане на движението по автомагистралата и път I-5 Стара Загора – Димитровград.
В изграждането на обекта, стартирал на 9 юни 2010 г., са извършени: изкопни работи – 700 хил. куб. м, насипи – 3 млн. куб. м, трошенокаменна настилка – 362 хил. куб. м, циментова стабилизация – 155 хил. куб. м, битумна основа – 250 хил. тона, биндер – 115 хил. тона, слой сплит мастик асфалт за активни ленти 540 хил. кв. м, слой тип А за аварийни ленти 390 хил. кв. м. Монтирани са 105 хил. м стоманени предпазни огради.

Построени са общо 20 мостови съоръжения: мостове – 5 бр., надлези със селскостопански пътища – 8 бр., пресичания на пътища от републиканската пътна мрежа – надлези – 6 бр., пресичане с ж. п. линия “София-Бургас” при км 263+797. Трасето на лот 2 преминава през територията на две области – Стара Загора и Сливен.

В строителните дейности на отсечката са участвали: 100 строителни машини, 4 бетонови центрове, 160 товарни автомобила, 8 трошачно ситови инсталации, 1 инсталация за модифициран битум и 3 асфалтови бази. Автомагистрала “Тракия” е част от Трансевропейския транспортен коридор VІІІ. Изграждането й е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Общата дължина на проекта „Доизграждане на АМ “Тракия” лот 2, 3 и 4”, финансиран по ОП „Транспорт“, е 115 км.