За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Дневник: Корпоративен профил на “Трейс Груп Холд” АД

Дори в криза нуждата от подобряване на инфраструктурата в страната поставя “Трейс груп холд” в добра позиция. Тя е сред българските компании в бранша със значителен опит в пътното и водното строителство, както и в изграждането на метростанции. Холдингът е наследник на старозагорското предприятие “Пътстройинженеринг”, управлявано от инж. Николай Михайлов. В момента Михайлов е основен акционер в холдинга, под чиято шапка влизат над 20 дъщерни компании, покриващи района на Южна и Югоизточна България.
Крупните обществени поръчки, спечелени от холдинга и негови дъщерни дружества, му осигуриха стабилно финансово представяне през последните няколко години. Сред тях са изграждането на метростанциите “Младост 1” и по линията от бул. “Патриарх Евтимий” до бул. “Черни връх”, отсечката Оризово – Стара Загора от автомагистрала “Тракия”, където компанията участваше в консорциум с други компании. Силната обвързаност с държавни и общински проекти обаче има и своята отрицателна страна.

В краткосрочен план “Трейс” ще трябва да балансира проблемите с междуфирмената задлъжнялост в сектора и забавените плащания от страна на основните си възложители – държавата и общините. В дългосрочен инвеститорите вярват, че компанията ще има висок ръст на резултатите си, ако се съди по пазарните коефициенти, на които се търгува тя. За момента компанията не ги разочарова, след като за към края на септември има 50% ръст на приходите и поддържа сравнително стабилна печалба на акция. А дори и да не успее да стане основен изпълнител на довършването на магистрала “Тракия”, те очакват тя да бъде поне подизпълнител, което означава допълнителна работа.

Анализаторите я оценяват по-високо и в нивото си на корпоративно управление спрямо останалите дружества в сектора като “Холдинг Пътища” и “Мостстрой”. Това според тях ще е от съществено значение в борсовото представяне на “Трейс”, което не остана подминато от тайфуна на капиталовия пазар. Холдингът отдавна вече се търгува под емисионната си стойност от 110.50 лв., постигната по време на шеметното първично публично предлагане през декември 2007 г.

Пълния текст на материала четете в уебсайта на „Дневник“