Представяме ви интервюто с акад. Антон Дончев и проф. Николай Михайлов в специалното издание “Новите 25”, посветено на 25-годишнината на в-к “24 часа”, април 2016 г. Акад. Дончев, проф. Михайлов, как живота ви събра заедно?   Антон Дончев: Николай, ти помниш ли? Николай Михайлов: С акад. Дончев се запознахме преди години на едно събитие и много […]

Tags: , , , ,