Както вече ви споделих, бих искал да излезете от университета подготвени за ръководители на обекти или като експерти в администрацията, затова в секция “Интервюта” и “Анализи” ще намерите линкове на актуални материали и анализи, свързани със строителството на пътища. Споделям с вас и “Новини” посветени на катедра “Пътища”, УАСГ, пътния бранш и мен в частност, публикувани в медиите и в различни специализирани издания.