В тази рубрика ми се иска да ви представя някои от моите статии и научни публикации в областта на пътното строителство.

21.11.2014 г. – доклад – първа работна среща на СБФТИ-проф. д-р инж. Николай Михайлов

8-12.10.2014 г. – доклад Седма Национална конференция по пътища-проф. д-р инж. Николай Михайлов

21-22.05.2014г. “Инфраструктурният бизнес като фактор в съвременната среда за сигурност”

октомври 2013 г. “За по-добро управление на пътната инфраструктура”

сп. „Транспортно Строителство Инфраструктура“, бр. 4, 2013г. „Развитие на черноморския магистрален пръстен на територията на Република България“

Презентация 2013 г. „Развитие на черноморския магистрален пръстен на територията на Република България“

01.02.2012 г. – лекция „Изграждането на втори метродиаметър от бул. „П. Евтимий” до бул. „Дж. Баучер” – доказателство за силата на добрия мениджмънт“

01.02.2012 г. – презентация „Изграждането на втори метродиаметър от бул. „П. Евтимий” до бул. „Дж. Баучер” – доказателство за силата на добрия мениджмънт“

септември 2012 г. “Научни изследвания и информационни технологии за по-безопасна пътна мрежа, дискутирани на 24-тия пътен конгрес в Мексико”

03.10.2011 г. „Студено рециклиране на асфалтобетонови настилки”

28.06.2011 г.„Да успяваш в промените – създаването на корпорация трейс”

28.06.2011 г.„Седем стъпки за успешно управление на голям инфраструктурен обект”

сп. „Индекс Пътища”, брой 2(2), 2010 г.„Германци създават вечния асфалт”

в. „24 часа”, 19.03.2010 г.Предстоящи пътни инфраструктурни обекти за изграждане по “Оперативна програма “Пранспорт” 2007 – 2013 г.”

08.12.2009 г.„Управление на големи проекти”

Оперативна програма “Транспорт”, 14.09.2009 г.„150 градуса по целзий: пъклено черен и мек”

в. „24 часа”, 29.06.2009 г.„Студен и топъл пластик за маркиране на пътища и летища”

сп. „Пътища”, бр. 6, 2007 г.„Излети на място бетонови изделия в пътното строителство”

сп. „Пътища”, бр. 4, 2005 г.„Концесия за добив на строителни материали – съвременни материали и изисквания”

сп. „Пътища”, бр. 2, 2005 г.„Нови методи за измерване на плътността на асфалтовите пластове”

сп. „Пътища”, бр. 1, 2005 г.“Качество на строителните работи – основен фактор при рехабилитация на пътища”

сп. „Пътища”, бр. извънреден, 2004 г.„Полимермодифицирани битуми. Опит при полагането им при реконструкцията на летище „Граф Игнатиево”

сп. „Пътища”, бр. 2, 2002 г.„Необходимост от използването на полимермодифицирани битуми”

сп. „Пътища”, бр. 6, 2000 г.„Резултати в пътен комбинат Стара Загора от експериментално внедряване на сглобяема бетонна предпазна ограда”