Дисциплината ще ви даде умения да прилагате технологии, които имат реално приложение в пътното строителство, да управлявате основните групи от пътно-строителните работи – земни работи, производство на строителни материали – инертни материали, бетон, асфалтобетон, емулсии, да прилагате алтернативни решения на различни видове работи, нови материали и технологии.

Конспект – Съвременни технологии