След първата работна среща на 21.11.2014 г. на тема „Развитието на транспортната инфраструктура на България“ бе изготвено общо становище от изнесените доклади и бе представено на заинтересовани страни и публичността.

Министерството на Туризма в лицето на Министър Николина Ангелкова изрази принципно съгласие със значимостта на развитието и подобряването на транспортните връзки в страната ни относно оказване на положително влияние на съпътстващи индустрии, какъвто е туризма.

Г-н Асен Антон, изпълнителен директор на „Национална компания стратегически инфраструктурни проекти“ също изрази мнение, че дискутираните теми поставят важни въпроси за перспективите пред развитието на транспортната мрежа на страната и възможностите за укрепване ролята на националната пътна инфраструктура.

Заместник – министър Аспарухов одобрява напълно вижданията ни за развитие на трансграничните коридори на територията на България, а в допълнение предлага да се вземат под внимание и следните му допълнителни препоръки:

•             Развитие на вътрешната мрежа след въвеждането в експлоатация на „Дунав мост II” при гр. Видин (пътната връзка АМ „Хемус“ Ботевград – Видин).

•             Развитие на пътната мрежа при изграждането на две нови мостови съоръжения при Оряхово – Бекет и Силистра – Кълъраш.

•             Връзки между „София – Видин“ с развитието на АМ „Хемус“ в посока „Плевен – Велико Търново – Шумен“, в участъци Лом – Плевен; Враца – Плевен; Силистра – Шумен.

•             Връзка на АМ „Тракия“ в посока Родопите, а именно Пловдив – Асеновград – Смолян – Ксанти, което значително ще съживи района на Смолян и развитието на туризма в региона.

Съобразявайки се с представените възгледи и препоръки за развитие се изготви актуализация на общото ни становище.

Актуализираното становище може да прочетете на: Актуализирано становище след първа работна среща на СБФТИ