На 21.11.2014 г. се проведе първата работна среща на Българския форум за транспортна инфраструктура. Срещата протече под формата на представяне на доклади (арх. Петър Диков, проф. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов) и дискусия по проблемите на стратегическото развитие на националната транспртната инфраструктура във връзка с изискването на Европейския съюз за подобрение на международните Коридори. Акцентът бе поставен не само върху необходимостта от отворена инфраструктура, но и върху комплексен модел за нейното развитие с приоритети за националните интереси и стимулирането на икономиката.

В тази посока е добре да се тръгне възможно най-скоро, за да се изграждат инфраструктурни обекти, които да носят добавена стойност, вместо да се инвестира в довършване на проекти, планирани преди десетилетия. За това настояват признати специалисти от пътния, транспортния и строителния бранш, както и изтъкнати представители на специализираните научни среди и икономиката.

Ето, например, магистралният пръстен „Тракия – Черно море – Хемус“ е планиран през 70-те години на миналия век, когато икономическата визия на страната е била различна от сегашната и приоритетната ос на транспортните потоци в България е била „Изток-Запад” (пристанище  Варна, пристанище Бургас, София). Днес обаче той не отговаря на условията на отворена пазарна икономика и е единствено за вътрешна употреба. В момента финансовият ресурс, с който страната разполага, е ограничен и се разчита основно на европейско финансиране, а това налага още по-внимателно планиране на националната инфраструктура. Световната икономика прогресира постоянно, а България със своето стратегичеко географско положение има възможност да привлича значителни ползи към себе си, ако стане основен кръстопът на главните транспортни артерии, свързващи Азия и Европа, както в направление „Изток-Запад”, така и в направление „Север-Юг”. В противен случай, тези транспортни артерии неминуемо ще заобиколят Република България.

Целта на развитите доклади и дискусията, бе да се предложи едно ефективно планиране на българската транспортната инфраструктура, като се изследва и обоснове нейната икономическа ефективност. Такава обосновка би дала на България не само възможност  за европейско развитие на транспортната инфраструктура, но и други допълнителни възможности за финансиране.

Цялото становище може да прочетете на: Общо становище след работна среща на СБФТИ