1На 21.11.2014 г. се проведе първата работна среща на Българския форум за транспортна инфраструктура. Срещата протече под формата на представяне на доклади (арх. Петър Диков, проф. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов) и дискусия по проблемите на стратегическото развитие на националната транспортна инфраструктура във връзка с изискването на Европейския съюз за подобрение на международните Коридори. Целта на срещата бе да се предложи едно ефективно планиране на българската транспортната инфраструктура, като се изследва и обоснове нейната икономическа ефективност. Такава обосновка би дала на България не само възможност  за европейско развитие на транспортната инфраструктура, но и други допълнителни възможности за финансиране.

Подобен документ трябва да бъде приет възможно най-скоро, за да се изграждат инфраструктурни обекти, които носят добавена стойност и решават проблеми, вместо обекти, планирани преди десетилетия, така например магистралният пръстен – „Тракия“- „Черно море“- „Хемус“ е планиран преди десетилетия, в едно друго историческо време, в което страната е била затворена към запада. В момента обаче той не отговаря на съвременните условия и е единствено за вътрешна употреба. В момента финансовият ресурс, с който страната разполага е ограничен, разчита се основно на европейските фондове и това налага още по-внимателно планиране на инфраструктурата. Според арх. Диков, три са важните цели, на които трябва да отговори новата транспортна стратегия. Новите транспортни трасета биха могли да  развият европейските и регионални връзки на нашата територия, да  подкрепят  икономическия растеж и да  стимулират балансираното демографско и социално развитие.  Арх. Диков посочва, че за да се случи това трябва да се изпълнят 9 приоритета.

На първо място да се изгради автомагистрална и скоростна жп връзка между София и Ниш, защото това е най – кратката, най- бързата и вероятно дълго време единствена качествена връзка на България с Централна и Западна Европа. На второ място да се е доизгради магистрала „Марица” и скоростна жп връзка София – Одрин – Истанбул. Така ще се завърши последната отсечка от най-важната транспортна магистрала Лондон – Калкута. На трето място да има автомагистрала между София и Букурещ /промяна на трасето на „Хемус“/, което би предполагало и изграждане на втори мост при Русе и магистрална връзка Гюрчево – Букурещ. На четвърто място да се довърши автомагистрала „Струма“ по преработено трасе без 13-км тунел. Пето – да има скоростна жп връзка и автомагистрала между Русе и Варна. Шесто – да има жп връзка и скоростен път София – Скопие /част от еврокоридора, свързващ  Адриатическо и Черно море/, като за изпълнението му ще е нужно и откриване на 2 нови гранични пункта с Македония – Симитли – Пехчево и Струмяни – Берово. Седми приоритет в обновената ни транспортна стратегия трябва да е изграждането на автомагистрала „Черно море“, като част от Източнобалканския транспортен коридор. Осми – изграждане на скоростна жп връзка Елхово – Одрин и реконструкция на жп линията Карнобат – Синдел /като стратегическа линия между Турция, България, Румъния, Украйна и Русия/ и девети реконструкция и разширение на пристанищата Бургас, Варна, Русе и Лом.

Срещата приключи с общо обединение върху коментираните важни точки за развитието на новата стратегия за транспортна инфраструктура на България под формата на становище, което да бъде достъпно до всички заинтересовани органи и институции.