Председател на новото сдружение е проф. Николай Михайлов, а негови заместници са арх. Петър Диков и проф. Митко Димитров

Пzx480_2388775о инициатива на катедра “Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия на 26 септември 2014 г. беше учреден Български форум за транспортна инфраструктура. Той обединява усилията на учените и пътните експерти в търсенето на най-добрите решения за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура у нас. Сдружението е с идеална цел, става ясно от неговия устав.   Една от основните задачи на новоучредения форум е да се подпомогне изработването на страгегия за комплексно развитие на транспортната инфраструктура. Целта е да се предложат повече технико-икономически решения, за да се избере най-доброто, а не да се изземат функциите на държавата, стана ясно по време на срещата. Сред учредите са учени от БАН, УАСГ, УНСС, Военна академия, ВСУ „Л. Каравелов” и ВТУ „Тодор Каблешков”.

След като одобриха устава учредителите избраха и Упарвителен съвет в състав:

– проф. д-р инж. Николай Михайлов, председател
– арх. Петър Диков,  заместник- председател
– проф. д-р Митко Димитров, заместник-председател
– проф. д-р инж. Румен Миланов, секретар
– проф. д-р инж. Милчо Лепоев,
– инж. Павел Диковски,
– инж. Светослав Глосов
– инж. Алекси Кисяков
– инж. Евгени Чачев.