По инициатива на катедра “Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия през септември ще бъде учреден Български форум за транспортна инфраструктура. Той ще обедини усилията на учените, пътните експерти, браншовите организации и администрацията в търсенето на най-добрите решения за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура у нас.

Идеята се роди след проведените кръгли маси по проблемите на част „Тунелна“ на АМ „Струма“ ЛОТ 3 и новите предизвикателства на основните транспортни направления в България.

Сред основните инициатори са ръководителят на катедра „Пътища” проф. Николай Михайлов, проф. Румен Миланов, преподавател по пътна безопасност и главният архитект на Столична община арх. Петър Диков.

Проектът за устав и съответната документация ще бъдат публикувани в интернет страницата на УАСГ в рубрика Новини към катедра „Пътища“ след 8 септември 2014 г.

Вашите идеи и препоръки относно създаването и функционирането на форума може да изпратите на електронна поща road.uacg@gmail.com.