КонференцияУниверситет по архитектура, строителство и геодезия, катедра „Пътища” и Агенция „Пътна инфраструктура” организират под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) Осмата национална конференция по пътища с международно участие. Конференцията ще се проведе от 30 септември до 3 октомври 2015 г. в гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Ризорт“ с водеща тема „Съвременни европейски норми за проектиране на пътища“.

Партньори на събитието са:

  • Камара на строителите в България (КСБ)
  • Българска браншова камара „Пътища” (ББКП)
  • Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ)
  • Сдружение на пътните инженери и консултанти (СПИК)
  • Сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС)
  • Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ (БФТИ)
  • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП)

Повече информация може да намерите в интернет страницата http://conferenceroad.bg/.