21.11.2014 г. - доклад - първа работна среща на СБФТИ-проф. д-р инж. Николай Михайлов